Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö kasvoi yli 20 % vuonna 2017


Ulkomaiset matkailijat tekivät vuonna 2017 ennätykselliset 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen ja käyttivät lähes 500 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vuotta aiemmin. Eniten rahaa käyttävät kiinalaiset matkailijat, yli 1 200 euroa vierailua kohden. Kaikkiaan ulkomaiset matkailijat toivat Suomeen viime vuonna 4 miljardia euroa vientiin rinnastettavaa matkailutuloa.

Business Finlandin Visit Finland -yksikön teettämästä matkailijatutkimuksesta selviää, että vuonna 2017 ulkomaiset matkailijat tekivät yhteensä 8,3 miljoonaa matkaa Suomeen, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Venäläisten matkat Suomeen lisääntyivät 17 prosenttia ja kiinalaisten matkat jopa 63 prosenttia. EU-maista matkoja tehtiin 4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suomessa yön yli viipyneiden matkailijoiden määrä kasvoi 18 prosenttia edellisvuodesta, kun päivämatkat kasvoivat kuusi prosenttia. Yli puolet kiinalaisten, japanilaisten ja eteläkorealaisten vierailuista on enintään yhden yön vierailuja. Sen sijaan Keski-Euroopassa asuvista matkailijoista yli 80 prosenttia viipyy Suomessa vähintään kaksi yötä. Runsas neljännes kaikista yöpymistä on lomamatkalaisten yöpymisiä.

– Viime vuonna matkailu Suomeen saavutti uuden ennätyksensä, jota siivitti ennennäkemätön kansainvälinen mediahuomio. Pohja kasvulle on luotu vuosikymmenten saatossa kehittämällä laadukasta matkailutarjontaa; laadusta emme voi nytkään kasvun ylläpitämiseksi tinkiä. Matkailijamäärien kasvu tuo mukanaan myös epätoivottuja ilmiöitä ja huippusesonkina meilläkin alkaa kantokyky olla yksittäisissä kohteissa saavutettu. Kehittämällä matkailua vastuullisesti ainutlaatuinen luontomme, kulttuuriympäristöt sekä matkailusta elävät paikallisyhteisöt huomioiden pysymme nousujohteisella mutta kestävällä kasvun uralla, sanoo Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen.

Eniten euroja toivat venäläiset ja kiinalaiset

Ulkomailta saapuneet matkailijat käyttivät Suomessa 2,60 miljardia euroa vuonna 2017, mikä on lähes 500 miljoonaa euroa (22 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten rahaa käyttivät venäläiset matkustajat, joita on määrällisesti eniten. Matkailijaa kohden eniten rahaa käyttivät kiinalaiset (1 262 €) venäläisten kulutuksen jäädessä runsaaseen 240 euroon vierailua kohden. Keskimäärin matkailija käyttää Suomessa 318 euroa matkaa kohden, kun ennakkokulut (ennakkoon maksetut majoitukset, autovuokrat, pääsymaksut yms.) lasketaan mukaan.

Matkailusta toimeentuloa ja hyvinvointia Suomeen

Matkailutoimialoilla työskentelee 5,5 prosenttia Suomen työvoimasta, noin 140 000 henkilöä. Matkailu työllistää erityisesti nuoria. Työllistävin ala on ravitsemistoiminta, jolla työskentelee noin puolet matkailutoimialojen työvoimasta.

– Matkailuteollisuudella on iso potentiaali luoda Suomeen toimeentuloa ja hyvinvointia, sillä matkailu on työvoimavaltainen ala ja moni syrjäisempi seutu elää matkailusta. Suomen matkailun suuri haaste on lisätä ympärivuotisuutta. Jos matkailu on sesonkiluonteista, niin kuin sen nyt vielä useilla alueilla on, alue ei kykene tarjoamaan kokoaikaista työtä, houkuttelemaan investointeja ja rakennuttamaan asuntoja työvoimalle. Kehittämällä ympärivuotisuutta palvelutuotannon käyttöaste kasvaa, riskit vähenevät ja myös palvelurakenteet toteutuvat ihan eri tavalla, Virkkunen sanoo.

Lisättäessä ulkomailta saapuneiden matkailijoiden matkailukulutukseen (2,60 mrd.€) kansainvälisestä matkustajaliikenteestä Suomen saama vientitulo (henkilöliikennetaseen tulot), joka vuonna 2017 oli arviolta 1,4 miljardia euroa, saadaan vientiin rinnastettavaksi matkailutuloksi 4 miljardia euroa vuodelta 2017. Matkailun osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 2,5 prosenttia. Muihin teollisuudenaloihin verrattuna matkailu on suurempi kuin elintarviketeollisuus ja lähes yhtä suuri kuin maa-, metsä- ja kalatalous.

Suomen matkailutarjonta kiinnostaa lomamatkailijaa laajasti

Ulkomaalaisten tekemät matkat kasvoivat Suomen kaikilla neljällä matkailun suuralueella Lapissa, pääkaupunkiseudulla, Järvi-Suomessa ja rannikko- ja saaristoalueella. Suomessa vierailevat matkailijat ovat laajasti kiinnostuneita sekä suomalaisesta kaupunkikulttuurista, että Suomen luontoon liittyvistä aktiviteeteista.

– Isojen kohderyhmien hahmottaminen alkaa olla yhä vaikeampaa. Myös vanhempi ikäpolvi matkustaa enenevässä määrin itsenäisesti, harrastustensa ja kiinnostusten kohteittensa mukaan. Digitaalisia työkaluja hyödyntämällä on kuitenkin mahdollista tavoittaa erilaisia matkustajia ja tarjota heille heidän etsimiään elämyksiä ja palveluita juuri oikealla hetkellä. Suomalaisen matkailuteollisuuden olisikin nyt kyettävä digitalisoitumaan tehokkaasti, sillä niche-ryhmätkin ovat isoja suurissa maissa kuten Saksassa tai Kiinassa, Virkkunen sanoo.

Top 10 rahankäyttö 2017 asuinmaan mukaan, milj. EUR

 

Asuinmaa 2017, milj. € Muutos vuoteen 2016, milj. € Muutos, %
1. Venäjä 653 182 39 %
2. Kiina 335 110 49 %
3. Ruotsi 218 52 31 %
4. Saksa 172 32 23 %
5. Ranska 130 42 47 %
6. Viro 123 -2 -2 %
7. Japani 110 39 56 %
8. Espanja 99 32 48 %
9. Yhdysvallat 83 17 26 %
10. Iso-Britannia 81 -27 -25 %

 

Top 10 Suomessa 2017 vierailleet matkailijat asuinmaan mukaan

 

Asuinmaa Matkoja Suomeen  2017 Matkojen muutos vuoteen 2016 Muutos, %
1. Venäjä   3 128 000 446 17 %
2. Viro      912 000 -9 -1 %
3. Ruotsi      844 000 -12 -1 %
4. Kiina      432 000 167 63 %
5. Saksa      396 000 7 2 %
6. Iso-Britannia      344 000 99 40 %
7. Japani      187 000 4 2 %
8. Ranska      150 000 -14 -9 %
9. Etelä-Korea      139 000 25 22 %
10. Espanja      127 000 0 0 %

 

Top 10 ulkomaisten matkailijoiden rahan käyttö matkaa kohden Suomessa vuonna 2017

 

1. Kiina 1 262 €
2. Ranska 790 €
3. Espanja 780 €
4. Yhdysvallat 645 €
5. Belgia 607 €
6. Intia 607 €
7. Japani 602 €
8. Kanada 567 €
9. Etelä-Korea 548 €
10. Australia 533 €

 

Matkailijatutkimusta varten haastateltiin lähes 20 000 ulkomaista matkailijaa vuoden 2017 aikana Suomen raja-asemilla. Tutkimustulosten satunnaisotoksesta johtuva virhemarginaali prosenttiluvuille koko aineistossa, kun puhutaan kaikista matkustajista, on enintään ±0,7 prosenttiyksikköä. Maakohtaisissa tuloksissa otoskoot vaihtelevat 95 ja 9 828 välillä, jolloin maakohtaiset virhemarginaalit ovat noin ±1,0 – 9,7 prosenttiyksikköä. Matkailijatutkimuksen toteutti TAK Oy.

Lähteenä on käytetty myös raporttia MATKAILUTILINPITO: Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2015–2016. Matkailutilinpidon on Visit Finlandin toimeksiannosta laatinut Tilastokeskus.

Visit Finland matkailijatutkimus ja matkailutilinpito luettavissa
www.visitfinland.fi > Tutkimukset ja tilastot > Tutkimukset

Kettu Markkinointi

Kievarintie 23

LOHJA

Phone : +35810-327 4230

Email : myynti@kettumarkkinointi.fi